Loading...

Kompanija Carnex Svetski dan šuma obeležila sadnjom stabala javora i hrasta

21.03.2019.

Posvećena očuvanju okruženja i zajednice u kojoj posluje, kompanija Carnex već godinama razvija i podržava svaku aktivnost radi unapređenja okoline i zaštite životne sredine.

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

30.05.2015.

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri, viršle, gotova jela  su samo neki od  proizvoda Kompanije Carnex koji se mogu naći na policama marketa širom Srbije i čija ambalaža završava u reciklažnim centrima.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

30.05.2015.

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih mera i postupaka koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Kako je briga o životnoj sredini prioritet od sveukupnog značaja za društvo, Kompanija Carnex ima visoko razvijenu svest o sopstvenom uticaju na ...

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

15.12.2014.

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika opština Bački Petrovac i Vrbas, Ekološkog pokreta Vrbasa i ekološkog udruženja „Zeleni Krug“, organizovan je sastanak Fokus grupe na temu upravljanja otpadom u opštinama Bački Petrovac i Vrbas, a u okviru projekta &...

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

25.09.2014.

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas mogu biti ozbiljan prenosilac zagađenja. Preko napuštenih bunara kontaminanti sa površine terena mogu vrlo brzo dospeti u vodonosni sloj koji služi kao resurs vode za piće. Kontaminanti sa površine terena mogu biti komponente iz atmosfer...

Uspešno integrisana nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

07.05.2014.

U kompaniji Carnex doo u Vrbasu dana 25.04.2014. godine izvršena je uspešna integrisana nadzorna provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSAS) u skladu sa z...

Konstantan monitoring otpadnih voda – efikasan rad PPOV

10.03.2014.

Konstantan i efikasan rad svakog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) zahteva redovan monitoring otpadnih voda.

Carnex dobio najveći vodni akt

18.07.2013.

Najveći ekološki projekat realizovan u kompaniji Carnex, projekat izgradnje i puštanja u rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda IM Carnex je završen dobijanjem Rešenja o vodnoj dozvoli.
Nakon isteka probnog rada komisija za tehnički prijem PPOV je pozitivno ocenila rad...

Još dve uspešne provere – još dva sertifikata za kompaniju Carnex

29.05.2013.

Obzirom da kompanija Carnex posluje u skladu su zakonskom regulativom iz oblasti ekologije i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu uvođenje standarda iz ovih oblasti predstavlja važan alat za dalje kontinualno unapređenje kompanije.
Dugogodišnji rad i zalaganje su potvrđeni uspešnom prover...

Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost

20.02.2013.

Zaštita ekonomski značajnih biljaka od korova, bolesti, štetnih insekata i drugih štetnih organizama postiže se pravilnom upotrebom pesticida kako hemijskog, tako i biološkog porekla. Njihova široka primena u poljoprivredi za posledicu ima generisanje velike količine pesticidne amb...

Reciklaža produžava život planete, dajte i Vi svoj doprinos

29.01.2013.

Bez različitih elektronskih i električnih, kao i svetlosnih uređaja savremen život je prosto nemoguće zamisliti. Kada EE otpad i otpadna rasveta postanu neupotrebljivi pretvaraju se u opasan otpad okome se treba pobrinuti.

Odgovorno ponašanje se isplati – i nama i prirodi!

27.09.2012.

Usklađivanje odnosa radna sredina-životna sredina je odgovoran i kompleksan zadatak. Kompanija Carnex svojim domaćinskim poslovanjem dala je još jedan primer uspešnog usklađivanja radne sa životnom sredinom rešavanjem i reciklažom rabljenog mineralnog ulja.

Pomoću bakterija do prečišćene vode

25.09.2012.

Veliki broj supstanci, koje se smatraju zagađujućim, prirodni su sastojci vode, vazduha i zemlje, ali njihovo dodatno unošenje u životnu sredinu čini njihovo prisustvo štetnim.

Edukacijom mladih do zdravije i čistije prirode

18.06.2012.

Podizanje svesti i upoznavanje mladih sa životnim okruženjem i njegovim čuvanjem je obaveza svih nas.