Loading...
Carnex trpeza
Svetski dan šuma Carnex obeležio sadnjom 140 stabala u Savinom Selu

Svetski dan šuma Carnex obeležio sadnjom 140 stabala u Savinom Selu

Posvećeni ozelenjavanju prostora bez šuma

21.03.2022.

Svake godine, u znaku obeležavanja Svetskog dana šuma 21. marta, kompanija Carnex  tradicionalno inicira i organizuje akciju sadnje na području Opštine Vrbas, u koju su uključeni  Ekološki pokret Vrbasa i jedna od lokalnih institucija, škola, vatrogasna jedinica, mladi ekolozi, kao i sami žitelji mesta u kom se održava akcija.

I ove godine kompanija Carnex u saradnji sa Ekološkim pokretom Vrbasa obezbedila sadnice za akciju pošumljavanja u kojoj su učestvovali studenti Fakulteta za inženjerski menadžment, Beograd (odsek Vrbas),  sa kojim Carnex sarađuje u oblasti zaštite životne sredine, đaci osnovne škole „Branko Radičević“, mladi ekolozi, kao i zainteresovani građani, koji će i nakon sadnje voditi računa o održavanju stabala. Zasađeno je blizini  glavnog dečjeg igrališta u Savinom Selu 140    stabala javora, jasena, hrasta, divlje trešnje i sefore.

“Ovo je četvrta tradicionalna akcija pošumljavanja, jedna od naših važnih aktivnosti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine u lokalnoj zajednici, čemu smo posebno  posvećeni. Do sada smo zajedno sa lokalnom zajednicom i Ekološkim pokretom  zasadili  oko 600 stabala raznog drveća, jer nam je posebno stalo da ozelenimo prostor u opštini Vrbas, koji je jedan od najmanje pokrivenih šumom u Srbiji”, poručuju iz kompanije.

Koliko je važno ozeleneti prostor bez šuma, govori nam i računica da prosečan čovek udahne oko 9,5 tona vazduha godišnje, a kiseonik čini samo oko 23%, od čega možemo da upotrebimo  samo trećinu koju udahnemo, što znači da nam je otprilike  potrebno oko 740 kg kiseonika godišnje. Da bi se proizveo kiseonik za samo jednog čoveka potrebno je 7 ili 8 stabala. Zato je posebno važno da očuvamo i održavamo šume, a i da posadimo stabla tamo gde ih najmanje ima.

Svest o važnosti očuvanja i zaštite sredine i brigu o zajednici Carnex pokazuje od samog početka poslovanja. Kompanija je među prvima u zemlji investirala oko 3 mio evra u izgradnju postrojenja za potpuni biološki tretman prečišćavanja otpadnih voda, gde se preradi 2300 m3 otpadne vode dnevno, što odgovara zagađenju od 40 000 ekvivalent stanovnika. Deset godina se potpuno prečišćena voda odgovarajućeg kvaliteta ispuštala u Deltu I-64 Velikog bačkog kanala. Od ove godine kompanija je potpisala ugovor sa JKP Komunalac da se primarno prečišćena  otpadna voda priključi na  javnu kanalizacionu mrežu i centralni gradski prečistač Vrbas-Kula.

Osim toga, Carnex, članica MK Group, posebno vodi računa o energetskoj efikasnosti i smanjenju zagađenja na svim nivoima proizvodnog procesa. Na lokalnom i nacionalnom nivou  kompanija  redovno pomaže donacijama zdravstvu, ali i različitim, kulturnim, obrazovnim i sportskim organizacijama, u cilju stvaranja boljeg standarda života. U saradnji sa Bankom hrane, Carnex je samo u poslednje tri godine donirao oko 70 tona proizvoda, i tako obezbedio bar jedan obrok za oko 400.000 ljudi iz najugroženije kategorije stanovništva.