Loading...
Carnex trpeza
Carnex dobio najveći vodni akt

Carnex dobio najveći vodni akt

18.07.2013.

Najveći ekološki projekat realizovan u kompaniji Carnex, projekat izgradnje i puštanja u rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda IM Carnex je završen dobijanjem Rešenja o vodnoj dozvoli.
Nakon isteka probnog rada komisija za tehnički prijem PPOV je pozitivno ocenila rad postrojenja sa visokom efikasnošću prečišćavanja otpadnih voda generisanih u industriji mesa.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je na početku samog projekta izdao vodne uslove, zatim vodnu saglasnost da bi na osnovu izveštaja komisije i godinu dana probnog rada izdao vodnu dozvolu kao poslednji vodni akt kojim se dozvoljava ispuštanje prečišćene vode u prirodni recipijent.
Vodna dozvola potvrđuje efikasnost rada postrojenja, što zahteva konstantno održavanje svih mašina, opreme, cevovoda, zatim negovanje zasejanih bakterija, redovan monitoring količine i kvaliteta vode, kako bi se u kanal ispuštala čista voda i vratio život.