Loading...
Carnex trpeza
Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

25.09.2014.

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas mogu biti ozbiljan prenosilac zagađenja. Preko napuštenih bunara kontaminanti sa površine terena mogu vrlo brzo dospeti u vodonosni sloj koji služi kao resurs vode za piće. Kontaminanti sa površine terena mogu biti komponente iz atmosferskih padavina, kao posledica poplava, sredstva za zaštitu biljaka, veštačko i stajsko đubrivo, polutanti iz površinskih voda, a sve u zavisnost, gde je lociran stari bunar. Takođe, do zagađenja podzemnih voda može doći i zbog nemarnog korišćenja starih bunara kao septičke jame ili mesta za odlaganje otpada. Ulaskom polutanata u podzemne vodene slojeve dolazi do pogoršanja kvaliteta vode izdani, do odigravanja nepoželjnih reakcija u vodi i razvoja bakterija, koje u manjoj ili većoj meri utiču na pitkost vode. Kao posledica toga bilo bi neophodno dodatno prečišćavanje vode pre njene upotrebe kao vode za piće.

Upravo zbog gore navedenog veoma je važno da se napušteni bunari ne zanemaruju, već identifikuju i pravilno likvidiraju sprečavajući na taj način zagađenje podzemnih voda.

Kompanija Carnex je i ovoga puta dala svoj doprinos očuvanju životne sredine. Angažovanjem ovlašćene organizacije izrađen je projekat likvidacije napuštenih bunara kako za Industriju mesa Carnex, tako i za svinjogojske farme i izvršena je likvidacija ukupno 10 starih bunara vodeći računa pri tome da bunari budu zapunjeni adekvatnim materijalom karakterističnim za dati teren. Na ovaj način je sprečena mogućnost bilo kakve kontaminacije podzemnih voda iz napuštenih bunara u vlasništvu kompanije Carnex.

Voda je pokretač prirode, čuvaj je i ti.