Loading...
Carnex trpeza
Još dve uspešne provere – još dva sertifikata za kompaniju Carnex

Još dve uspešne provere – još dva sertifikata za kompaniju Carnex

29.05.2013.

Obzirom da kompanija Carnex posluje u skladu su zakonskom regulativom iz oblasti ekologije i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu uvođenje standarda iz ovih oblasti predstavlja važan alat za dalje kontinualno unapređenje kompanije.
Dugogodišnji rad i zalaganje su potvrđeni uspešnom proverom i sertifikacijom kompanije Carnex prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 (Sistem zaštite životne sredine) i standarda OHSAS 18001:2007 (Sistem bezbednosti i zdravlja na radu) od strane sertifikacione kuće SGS iz Beograda. Aktivnosti za koje je Carnex sertifikovan su proizvodnja stočne hrane, uzgoj svinja, proizvodnja mesa i proizvoda od mesa.

Uspostavljanjem, doslednom primenom i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, neprekidnim unapređenjem sistema upravljanja zaštitom životne sredine Carnex obezbeđuje zdrava i bezbedna radna mesta, čistiju sredinu, uštedu prirodnih resursa i energije, efikasniju komunikaciju i saradnju sa poslovnim partnerima, kao i lakše sprovođenje zakona.
Takođe, implementacija ekološkog standarda ISO 14001:2004 je veliki i pravi korak ka dobijanju najveće ekološke dozvole, integrisane IPPC dozvole za rad ovog preduzeća.

Odgovorno ponašanje je pravi put za uspešno poslovanje.

OHSAS1.pdf