Loading...
Carnex trpeza
Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

30.05.2015.

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri, viršle, gotova jela  su samo neki od  proizvoda Kompanije Carnex koji se mogu naći na policama marketa širom Srbije i čija ambalaža završava u reciklažnim centrima.

Kompanija Carnex je u obavezi da proizvode koje plasira na tržište Republike Srbije u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj ambalaži  reciklira iz godine u godinu u sve većoj količini i time ispunjava nacionalni cilj upravljanja ambalažnim otpadom.

Nacionalni cilj propisan za 2014. godinu iznosio je 30% za ponovno iskorišćenje, odnosno 25% za reciklažu ambalažnog otpada od ukupne količine plasirane ambalaže na tržište R. Srbije. Recikliranjem ambalažnog otpada od sopstvenih proizvoda, kao što su papirna i kartonska ambalaža, ambalaža od plastike, ambalaža od metala Kompanija Carnex je doprinela smanjenju količine ambalažnog otpada koji se odlaže na deponije i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Kupovinom Carnex-ovih proizvoda reciklirate i Vi i zajedno stvaramo čistije i zdravije okruženje.