Loading...
Carnex trpeza
Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

30.05.2015.

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih mera i postupaka koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Kako je briga o životnoj sredini prioritet od sveukupnog značaja za društvo, Kompanija Carnex ima visoko razvijenu svest o sopstvenom uticaju na uže i šire okruženje i svoje poslovanje organizuje na način da uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću meru i u potpunosti uskladi sa aktuelnom zakonskom regulativom.

Kompanija Carnex na svojim svinjogojskim farmama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010) i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Glasnik RS 36/2009) sakuplja i privremeno skladišti otpadnu praznu ambalažu sredstava za lečenje i prevenciju bolesti kod životinja generisanu nakon njihove upotrebe. Iako je obaveza proizvođača, uvoznika, pakera/punioca i isporučioca da besplatno preuzme nazad otpadnu praznu ambalažu sopstvenih proizvoda plasiranih na tržište Republike Srbije, a na zahtev krajnjeg korisnika, organizacija zbrinjavanja otpada zahteva ozbiljan timski rad. U skladu sa tim u februaru 2015. godine Carnex je kao krajnji korisnik predao prvu količinu generisane otpadne prazne ambalaže sredstava za lečenje i prevenciju bolesti kod životinja preko ovlašćenog Operatera, dobavljačima odnosno proizvođačima sredstava  veterinarske medicine. Nakon višemesečnog ozbiljnog timskog rada, dogovora, savetovanja sa nadležnim organima napravljen je prvi, najbitniji korak i time započeto sa zbrinjavanjem otpadne prazne veterinarske ambalaže u skladu sa zakonskim propisima i načelima očuvanja životne sredine.  

Još jedan cilj uspešno ostvaren, idemo dalje ka unapređenju sistema upravljanja zaštitom životne sredine u korist Kompanije Carnex, društva, planete Zemlje.