Loading...
Carnex trpeza
Zdravlje naših zaposlenih je za nas najvažnije!

Zdravlje naših zaposlenih je za nas najvažnije!

27.03.2020.

Danas, kada je od presudne važnosti sačuvati zdravlje u svakom smislu, mi posvećeno radimo na tome da svaki naš zaposleni bude siguran, bezbedan i da održi pozitivan duh, jer je posao koji obavljamo za nas istovremeno i deo odgovornosti i brige o samom društvu, posebno u ovakvom trenutku.

Da bismo maksimalno zaštitili naše zaposlene i omogućili bezbedan proces rada, u Carnexu smo uveli dodatne preventivne mere u cilju sprečavanja širenja Covid 19 virusa.  Pojačali smo sve kontrole, uveli smo merenje telesne temperature prilikom dolaska na posao, kao prvu od mera predostrožnosti, a tamo gde je moguće, organizovali smo proizvodnju u tri smene, da bismo olakšali zaposlenima. U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima uspeli smo u najkraćem roku da organizujemo prevoz radnika i u ovim izmenjenim i otežanim uslovima rada.

Ponosni smo na sve naše zaposlene, koji su odgovorni i prema sebi i prema drugima, dosledno poštuju sve procedure, uz veću pažnju na mere biosigurnosti, kretanja, higijenu samih zaposlenih i radnih prostorija i prostora. Zajedno ćemo održati onaj duh Carnexa koji nas je uvek činio jačima.

Čuvajmo naše zaposlene, čuvajmo sebe i zaštitimo druge!