Loading...
Carnex trpeza
Uspešno integrisana nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

Uspešno integrisana nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

07.05.2014.

U kompaniji Carnex doo u Vrbasu dana 25.04.2014. godine izvršena je uspešna integrisana nadzorna provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSAS) u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

Sertifikaciona kuća SGS Beograd doo i SGS Switzerland SA International Certification Services, Ženeva, SAS akreditacija, sproveli su prvu integrisanu nadzornu proveru u kompaniji Carnex za aktivnosti kao što su proizvodnja stočne hrane, uzgoj svinja, proizvodnja mesa i proizvoda od mesa. Nakon godinu dana od sertifikacione provere stanje oba sistema je ocenjeno kao odlično. Kroz proces provere sistem menadžmenta je pokazao potpunu usaglašenost sa svim zahtevima oba proveravana standarda. Takođe, potvrđeno je da je kompanija Carnex efektivno implementirala planirani sistem menadžmenta i da je sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta.

Naredna integrisana nadzorna provera se očekuje u aprilu 2015. godine.